Close

L'escenari de l'assetjament escolar i els nostres valors

Sobre la superfície de l’aigua hi ha només l’11% del total de l’iceberg. El 89% restant està amagat sota l’aigua, sent més difícil veure’l. 

En aquest sentit, és possible trobar una relació o semblança entre els icebergs i les protagonistes voluntaris i involuntaris de l’assetjament escolar?

 

En Projecte Dofí creiem i donem un “Sí” com a resposta.

 

L’assetjament escolar sovint és invisible davant dels ulls dels adults. A vegades observem una petita part del que realment passa. Mentre que la veritat s’amaga a l’interior del cor de nens, nenes i adolescents que es converteixen en protagonistes involuntaris. Projecte Dofí treballa per donar visibilitat al fet invisible. 

Amb l’objectiu de visibilitzar les conseqüències i impactes del bullying i alhora lliurar esperança als seus protagonistes, Projecte Dofí aposta per l’educació en valors.

Els Nostres 6 Valors Fonamentals

 

 

ESPERANÇA, referida a la superació, resiliència i optimisme davant del trauma de l’experiencia de bullying viscuda.  

 

 

RECONEIXEMENT, referit a reconèixer i apreciar la diferència i la diversitat en les persones a fi de vetllar per a què els nens, nenes u adolescents sigui capaç d’actuar amb total naturalitat i ser ells mateixos.

 

 

EMPATIA, referida a ser capaços de posar-se en la pell dels altres (que com resultat de diversos tipus de discriminacions i exclusió estan passant malament i no poden actuar amb naturalitat) i de reaccionar de manera positiva.

 

 

REFLEXIÓ, referida a invitar a les persones a gestionar el fenomen del bullying per mitjà d’un procés cognitiu, afectiu i volitiu que ens permeti trencar paradigmes i canviar d’ulleres per observar la realitat.

 

 

VISIBILITAT, referida a aconseguir fer visible aquelles situacions de bullying que, en certs contextos no som capaços d’identificar a simple vista. 

 

 

COOPERACIÓ, referit a generar vincles de cooperació i sinergia entre diferents actors socials amb el propòsit de construir comunitat i treballar per mitigar i erradicar el bullying.

Translate »