Close

La Nostra Proposta de Valor

Busquem construir espais de reflexió i convivència saludables entre els estudiants, treballant els processos cognitiu, afectiu i volitiu amb elements com:

      1.   Enfocament testimonial i vivencial des de la perspectiva de gènere i educació afectivosexual.

      2.  Visibilitzar allò que no som capaços de veure a simple vista, com ho són les situacions d’assetjament escolar ocultes.

      3.  Perspectiva positiva, optimista, conciliadora i esperançadora.

      4.  Mirada i narrativa des de l’adultesa de l’experiència viscuda.

      5.  Incorpora a la definició de bullying un nou tipus d’agressió: la moral.

      6.  Servei que actualment es lliura en castellà i anglès.

Translate »