Close

Nostra
Missió

Visibilitzar, sensibilitzar i contribuir a la presa de consciència respecte als impactes i les conseqüències que genera el bullying. Inspirar en valors com el reconeixement, el diàleg i l'apreciació a la diferència, des d'un enfocament testimonial i esperançador construint així un món de relacions més amables i saludables en nens i adolescents.

Nostra
Visió

Ser un referent de superació i reflexió en matèria bullying, contribuint a la presa de consciència sobre els impactes que provoca, visibilitzant allò que no es veu a l'aula, creant espais de confiança, lliures de discriminació i construint comunitat entre els actors involucrats, participant en escenaris nacionals i internacionals que treballin per mitigar i erradicar l'assetjament escolar.

Translate »